Mali ste problém s vaším letom? ZADARMO si overte možnosť finančného odškodnenia vo výške 250 - 600 eur  

 Click2Claim -
 kompenzácia za zrušenie a meškanie letu

Podanie žiadosti TRAVEL STANDARD Podanie žiadosti TRAVEL STANDARD

Ako overiť váš nárok? Žiadosť o kompenzáciu môžete vyplniť tu:

PODAT ŽÁDOST

 

Podľa európskej legislatívy* máte v určitých prípadoch nárok na kompenzáciu vo výške 250 - 600 EUR, v závislosti na dĺžke letu. Odškodnenie je možné žiadať až 3 roky spätne.

Prostredníctvom nášho profesionálneho partnera v danom obore, ktorým je spoločnosť Click2Claim, môžete podať žiadosť o odškodnenie. V krátkom čase sa dozviete, či je váš nárok oprávnený.

Na základe skúseností, znalostí problematiky a dostupných informácií môžu našim klientom vybaviť ich nárok efektívnejšie, než by si boli vo väčšine prípadov schopní sami.

**Pri splnení podmienok vyplývajúcich z Nariadenia ES 261/2004, ktoré sa vzťahuje na odlety a prílety všetkých dopravcov sídliacich na území EÚ. Nariadenie sa vzťahuje aj na mimoeurópskych dopravcov, a to v prípade, že ich lietadlo odlieta z letiska na území EÚ.


Príklady z praxe Click2Claim

Pani W. cestovala z Viedne do Bangkoku, jej let meškal na prílete 5 hodín. Pani W. uplatnila nárok a bola jej priznaná kompenzácia vo výške 600 EUR.

Pán T. sa neúspešne pokúšal nárokovať si kompenzáciu za let z Ríma do Prahy. Podal žiadosť o kompenzáciu prostredníctvom Click2Claim, a potom dopravca kompenzáciu vyplatil.

 

 

Asistenčná služba TRAVEL ASISTENT Asistenčná služba TRAVEL ASISTENT

Travel Asistenta si môžete kúpiť jednoducho v priebehu online rezervácie leteniek. Len za 2€ / osoba si predplatíte kompletný servis v prípade prevádzkových nepravidelností v leteckej doprave.

Čo získate

  • Cenovo najvýhodnejšiu ponuku pri vybavovaní kompenzácie (provízia Click2Claim je len 19 % z vymáhanej čiastky)
  • Asistenčná služba v prípade nepravidelností s letom
  • Právne zastúpenie zadarmo v prípade súdneho vymáhania finančnej kompenzácie
  • 24/7 asistenčná linka

Popis asistenčnej služby TRAVEL ASISTENT

V prípade, že vám vznikne na ceste újma v podobe vyššie uvedených nepravidelností v leteckej doprave, Click2Claim zaistí vybavenie prípadnej finančnej kompenzácie. Na webe www.click2claim.sk podáte on-line žiadosť s vyplnením kódu Travel Asistenta.

Je vám k dispozícii bezplatná asistenčná linka 24/7, kam sa môžete obrátiť v prípade vzniku prevádzkovej nepravidelnosti. Infolinka slúži na poskytovanie informácií, na čo vám vzniká nárok v konkrétnej situácii podľa Nariadenia ES 261/2004. Vlastnú starostlivosť a náhradnú prepravu vám je povinný poskytnúť operujúci dopravca.

Kód Travel Asistenta obdržíte e-mailom 1 deň po vystavení letenky v koordinácii so spoločnosťou Click2Claim. Na základe tohto kódu vám bude z vymáhanej finančnej kompenzácie účtovaná znížená provízia (19 % vrátane DPH) podľa cenníka, ktorý je dostupný na webe www.click2claim.sk.

  • Asistenčná služba Travel Asistent v cene 49 Kč je určná pre jedného cestujúceho s nárokom na vlastné sedadlo v lietadle bez ohľadu na vek a dá sa využiť len v spojení s konkrétnou rezerváciou a letenkou.
  • V prípade zmeny v rezervácii letu, ku ktorému bola asistenčná služba Travel Asistent zakúpená, sa týmto zmenám asistenčná služba Travel Asistent prispôsobí.
  • Asistenčnú službu Travel Asistent je možné uplatniť jeden kalendárny rok od dátumu zakúpenia.
  • Poplatok za službu Travel Asistent je nevrátny.