Pripravili sme pre vás súhrn informácií, ktoré považujeme v oblasti leteckej dopravy za najdôležitejšie. Doporučujeme vám si túto stránku pred odletom prečítať, aby nedošlo k zbytočnému nedorozumeniu.

 

       

 

Pri rezervácii letu:

Itinerár (Viewtrip)
Prehľadný rozpis rezervácie, dobu letu a čakanie na prestup si môžete pozrieť na www.viewtrip.com. Stačí zadať svoje meno a rezervačný kód, ktorý nájdete v emaile, ktorý vám zašleme po dokončení rezervácie letenky. Po uhradení ceny letenky a jej vystavení si tu môžete vytlačiť elektronické letenky.

 

Pred odletom:

Na čo si dať pozor
Pre odletom sa vždy presvedčte, že máte v poriadku svoje cestovné doklady a víza. Pozor si dajte najmä na dĺžku platnosti cestovného dokladu, keďže niektoré krajiny vyžadujú, aby cestovný pas bol platný ešte minimálne 6 mesiacov po návrate z krajiny. Skontrolujte si mená na letenke. Je potrebné, aby sa zhodovali s menami uvedenými v cestovných dokladoch (napr. majte na pamäti aj to, ak cestujete krátko po svadbe). Overte si vízovú povinnosť, a to nielen v cieľovej krajine, ale tiež v tranzitných krajinách (tranzitné víza sú častokrát nevyhnutné).

Je možné nastúpiť cestu v bode prestupu?
Nie je. Jednotlivé letenky (kupóny) je nevyhnutné využiť presne v tom poradí, v akom sú uvedené na letenke, inak sa letenka stáva neplatnou. Pokiaľ sa nedostavíte k niektorému z odletov, bude zo strany leteckej spoločnosti automaticky zrušená i rezervácia nadväzných letov, a to bez akejkoľvek náhrady (tzv. no show).

Odbavenie
K odbaveniu sa dostavte minimálne 2 hodiny pred odletom. Niektoré letecké spoločnosti dokonca vyžadujú dlhšiu dobu pre odbavenie, v takom prípade budete včas informovaní. Rozhodne nepodceňujte časovú rezervu pre odbavenie. Pokiaľ prídete k prepážke neskoro, odmietnú vás odbaviť a vaša letenka prepadne bez nároku na náhradu. Prepážky leteckých spoločností sa uzatvárajú cca 45 minút pred odletom. Niektoré letecké spoločnosti podporujú možnosť odbavenia online, ktoré je pre cestujúcich pohodlnejšie a rýchlejšie.

 

Pre návrat:

Rekonfirmácia spiatočného letu
Pokiaľ ste si zakúpili zvlášť letenky, ubytovanieďalšie služby a organizujete si tak svoju cestu sami bez cestovnej kancelárie, je nutné previesť tzv. rekonfirmáciu spiatočného letu. Kontaktujte leteckú spoločnosť a znovu potvrďte (tzv. rekonfirmujte) rezervovaný let 72 hod pred odletom späť. Súčasne si tak overíte, či nedošlo k posunu odletu či iným zmenám.

 

Po návrate:

Kompenzácia za zrušené a zmeškané lety Mali ste problém s vašim letom? Let mal meškanie alebo bol zrušený a vy ste neboli informovaní včas? ZDARMA pre vás overíme možnosť finančného odškodnenia. Podľa európskej legislatívy máte v určitých prípadoch nárok na kompenzáciu vo výške 250-600 €. Bližšie informácie nájdete tu.

 

Často kladené otázky:

 

Prečo musím platiť letiskové poplatky?
Letiskové poplatky sú pohyblivou časťou ceny letenky. Je to suma, ktorú platíte každému letisku za zaistenie služieb pri odlete a pri prílete (odbavenie, manipulácia s batožinou a pod.). Ceny letiskových poplatkov sa líšia v závislosti od toho, aké letisko využívate.

hore

Sú všetky letiskové poplatky zahrnuté už v cene letenky?
Väčšinou áno. Vo výnimočných prípadoch si niektoré letiská môžu účtovať špeciálnu odletovú taxu (miestny poplatok), ktorý nie je zahrnutý v cene letenky.

hore

Je rezervácia letenky záväzná?
Rezervácia letenky sa stáva záväznou vo chvíli jej uhradenia a vystavenia. Pokiaľ ešte nebola letenka vystavená, je možné ju bezplatne meniť, napr. zmeniť meno, prerezervovať na iný termín alebo zrušiť. Po vystavení letenky sú však už všetky zmeny spoplatnené zo strany leteckej spoločnosti. Predbežná rezervácia letenky je zároveň nezáväzná nielen pre vás, ale i pre leteckú spoločnosť. Pokiaľ nie je letenka riadne vystavená, môže dôjsť ku zmene ceny, napr. vplyvom zmeny kurzu alebo navýšením letiskových poplatkov.

hore

Je možné v rezervácii previesť zmenu mena?
Zmenu mena v rezervácii väčšinou letecké spoločnosti neumožňujú. Pre udelenie výnimky nás prosím kontaktujte, avšak jej udelenie nie je možné zaručiť.

hore

Ako môžem previesť platbu za letenku?
Najjednoduchším spôsobom je prevedenie platby online priamo v priebehu rezervácie letenky. Výhodou platby online je, že sa transakcia prevedie ihneď a my vám budeme môcť letenku rovno vystaviť. Nemusíte sa tak obávať zmeny ceny, celý nákup je uskutočnený naraz a nie je potrebné nič viac vybavovať. Letenku vám zašleme na email, stačí si ju len vytlačiť. Celý proces platby online je maximálne bezpečný. Vaše bankové údaje zadávate priamo do platobného systému spracovateľskej banky, a to prostredníctvom šifrovanej aplikácie. S vašimi bankovými údajmi naša agentúra nijako nemanipuluje.

Ďalšou možnosťou ako uhradiť letenku, je platba v hotovosti alebo kartou na niektorej z našich pobočiek, vklad celkovej čiastky v banke na niektorý z našich účtov alebo platba prostredníctvom internetového bankovníctva.

V prípade, že je rezervácia letenky platná len v rámci jedného dňa, doporučujeme platbu online, prípadne platbu v hotovosti v banke alebo na niektorej z našich pobočiek. Letenka bude vystavená až vo chvíli, kedy bude platba v plnej výške pripísaná na náš účet, a to len do 17:00. Počas víkendov a sviatkov je možné uhradiť letenku len osobne na letisku v Prahe. Podrobné informácie obdržíte emailom po dokončení rezervácie letenky.

hore

Aká je povolená váha batožiny?
Povolenú váhu batožiny vždy určuje letecká spoločnosť. Rozdiel je v povolených váhových limitoch v prípade nízkonákladových leteckých spoločností a váhových limitoch v prípade veľkých leteckých spoločností, predovšetkým ak sa jedná o lety na dlhé trasy. Informácie o povolenej váhe batožiny nájdete na letenke alebo v prepravných podmienkach danej leteckej spoločnosti. Pokiaľ bude vaša batožina presahovať povolený váhový límit, bude vám na letisku účtovaný poplatok za nadváhu batožiny.

hore

Ako postupovať v prípade reklamácie letenky?
Zodpovednosť za kvalitu služieb pri preprave nesie letecká spoločnosť, s ktorou ste uzatvorili zmluvu zaplatením letenky a potvrdením rezervácie. Predajca v tomto vzťahu vystupuje ako sprostredkovateľ, teda ako tlmočník medzi vami a leteckou spoločnosťou. V prípade reklamácie služieb sa obráťte na nás, ako na sprostredkovateľa. Vašu reklamáciu predáme k vybaveniu leteckej spoločnosti a o celý priebeh reklamačného procesu sa postaráme. Vy len musíte doložiť potrebné doklady (potvrdenie o strate batožiny, meškaní letu a pod.). Každá reklamácia je vybavovaná individuálne a rozhodnutie o jej riešení je v kompetencii leteckej spoločnosti.

Pokiaľ ide o reklamáciu letenky chybne vystavenej oproti vašej objednávke, kontaktujte obratom vystavujúcu kanceláriu našej spoločnosti. Z titulu sprostredkovateľa zodpovedáme za riadne uzavretú zmluvu o preprave. Pokiaľ si nebudete istí, ako v prípade reklamácie najlepšie postupovať, neváhajte kontaktovať našich pracovníkov, ktorí vám radi poradia.

hore

Aké ďalšie služby k letenke si môžem zakúpiť?
K letenkám vám samozrejme zaistíme vstupné víza do vybraných krajín, ubytovanie v hoteli alebo apartmáne, cestovné poistenie vrátane poistenia storna letenky zo zdravotných dôvodov alebo prenájom automobilu v mieste pobytu. Pokiaľ budete mať záujem o niektorú z daných služieb, kontaktujte našich predajcov.

hore

Čo keď som tu nenašiel odpoveď na svoju otázku?
V takom prípade nás neváhajte kontaktovať. Ak už máte rezervovanú letenku, obráťte sa na svoju kontaktnú osobu (kontakty na ňu nájdete v potvrdení rezervácie, ktorá vám bola zaslaná na email alebo ktorú ste obdržali osobne na pobočke). Volať môžete tiež infolinku (len pre volanie zo SR) 0850 611 611.

hore