Od 1. 1. 2005 došlo v Slovenskej republike k zmene províznych podmienok zo strany leteckých spoločností podľa modelu fungujúceho v ostatných európskych krajinách alebo napr. v USA. Celková cena letenky sa skladá z ceny za letenku + letiskové poplatky (vyberaných prostredníctvom cestovných agentúr a určených na prevádzku jednotlivých letísk) + transakčné poplatky. Cenu letenky určuje letecká spoločnosť, výšku letiskových poplatkov jednotliví prevádzkovatelia letísk a výšku transakčných poplatkov predajca leteniek.
 

Výška transakčných poplatkov v EUR:

1. Rezervácia a vystavenie letenky

a) všetky letecké spoločnosti (okrem nízkonákladových leteckých spoločností)

 • telefonicky, osobne, emailom 30 EUR/osoba
 • on-line na internete 15 EUR/osoba*

 

b) nízkonákladové letecké spoločnosti

 • osobne 25 EUR/osoba
 • on-line na internete 13 EUR/osoba*

 

2. Realizovanie zmien

a) letenky

 • zmena/storno pred vystavením 0 EUR
 • zmena/storno vystavenej letenky 30 EUR/osoba**
 • COVID-19: zmena voucheru alebo otvorené rezervácie na novú letenku / predĺženie voucheru 10 EUR

 

b) cestovné služby (ubytovanie, prenájom áut, eurovíkendy, parkovanie na letisku a ďalšie)

 • zmena/storno objednávky 20 EUR/osoba**

 

* Čiastka môže byť pri vybraných ponukách znížená
**K transakčnému poplatku účtuje ďalšie poplatky poskytovateľ služby (letecká spoločnosť, autopožičovňa, hotel atď.)

 

3. Zľavy

 • znížený poplatok pri vybraných špeciálnych cenách pre študentov a mládež 17 EUR/osoba
 • znížený poplatok pre deti od 2 - 11 rokov (vrátane) 15 EUR/osoba
 • znížený poplatok pri skupinových letenkách (10 a viac osôb) 18 EUR/osoba
 • deti od 0 do 1 roku (vrátane), ktoré nemajú nárok na vlastné sedadlo 0 EUR

 

4. Ostatné

 • asistencia - online check-in 5 EUR
 • administratívny poplatok za vrátenie platby 6 EUR****
 • rezervácia konkrétneho sedadla v lietadle 8 EUR***
 • poplatok za zabezpečenie platenej služby od leteckej spoločnosti ......... 10 EUR (napr. batožina, transfer, šport, zvieratá a i.)
 • platba kartou 0 EUR

 

*** Vzťahuje se iba na vybraných dopravcov, ktorí spoplatnili rezerváciu vybraného miesta v lietadle. Služba je na žiadosť cestujúceho.
**** V prípade nedodržania platobných podmienok (neskorá úhrada) a klient službu nevyužil alebo v prípade duplicitnej platby.

Transakčné poplatky sú nevratné. Zmeny sú vyhradené.

Upozorňujeme, že pri vybraných zľavnených letenkách (pre študentov a mládež) je nutná osobná návšteva a predloženie dokladu o veku
(pas alebo OP), príp. i zľavovej karty (ISIC, EURO 26 apod.)

Storno vystavenej letenky a vrátenie peňazí


a) Storno zo strany klienta
So storno podmienkami je klient oboznámený pri zakúpení letenky. Informujte sa o týchto podmienkach, prosím, vo vlastnom záujme. Niektoré tarify (zvlášť tie cenovo najvýhodnejšie) možu mať storno poplatok vo výške ceny letenky. Vždy o vašej požiadavke informujte čo najskôr agenta, ktorý vystavoval letenku (max. 24 hodín pred odletom). Storno je nutné previesť osobne alebo písomne, napríklad emailom. V prípade emailovej požiadavky je storno požiadavok akceptovaný až potvrdením zo strany nášho pracovníka. Vždy si vo vlastnom záujme potvrdenie doručenia vyžiadajte. Nedoručené emaily, emaily zaslané na chybnú emailovú adresu či telefonické požiadavky na storno v prípade už vystavenej letenky sa v prípade reklamácie nezohľadňujú.

Lehota pre navrátenie peňazí je závislá na autorizovaní čiastky k vráteniu leteckou spoločnosťou (zvyčajne cca 1 mesiac, prípadne dlhšie).

b) Storno zo strany leteckej spoločnosti
Letecká spoločnosť má podľa prepravných podmienok právo na zrušenie letu. Vrátenie peňazí je rovnaké ako v prípade storna zo strany klienta, teda po dodaní originálu letenky a písomnej autorizácii leteckej spoločnosti.

Zastúpenie leteckej spoločnosti sa v týchto prípadoch snaží o prednostné vybavenie storna, bohužiaľ predajca nie je schopný túto lehotu ovplyvniť. Zvyčajná doba pre vybavenie je cca 1 mesiac, prípadne dlhšie.

Navrátenie peňazí ihneď nie je práve z vyššie uvedených dôvodov možné.

 

Fakturácia

Rozdiely v cenách spôsobené zmenou kurzu a letiskových poplatkov do výšky 3,32 EUR po úhrade faktúry nevyžadujeme/nevraciame, pretože náklady s tým spojené prevyšujú túto čiastku.

 

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na spoluprácu.

Tým Hviezda.sk